evenementen

Dance Battle

Van: 30/03

Dansen is jouw passie?
Je wil dit graag aan de buitenwereld tonen en kans maken op een leuke prijs?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Shopping Gent Zuid organiseert op zaterdag 30 maart 2019 een Dance Battle voor Gents danstalent.
Je danst alleen, met een danspartner of in groep?
Toon ons wat je kan en maak kans op de hoofdprijs van 1.000 euro. 

Hoe kan je meedoen?
1. Maak een creatief filmpje van max. 5 minuten met jouw beste danspassen en moves
2. Stuur je filmpje ten laatste op zaterdag 9 maart 2019 naar info@gentzuid.be
3. Bekendmaking finalisten op maandag 11 maart 2019 via mail en de Facebookpagina

Wie kan meedoen?
1. De wedstrijd staat open voor alle leeftijden en alle dansstijlen
2. Deelnemen kan zowel individueel, in duo als in groep
3. Max. 20 finalisten strijden mee tijdens de finale op zaterdag 30 maart 2019

Hoe kan je winnen?
Tijdens de finale op zaterdag 30 maart 2019 zullen de finalisten hun dans tonen aan de jury en het publiek.
De winnaar gaat naar huis met 1.000 euro, de 2de plaats is goed voor 300 euro en 3de plaats voor 200 euro.

Aarzel niet en schrijf je nu in via info@gentzuid.be

_______________________________________________________________________________________________

REGLEMENT WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR DEKENIJ SHOPPINGCENTER GENT ZUID VZW

Artikel 1
Van vrijdag 8 februari 2019 10 uur tot zondag 10 maart 2019 om 19.00, organiseert de Dekenij Shoppingcenter Gent Zuid vzw, gelegen te Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent (hieronder genoemd: de ?organisator?) een wedstrijd ?Dance Battle?, waarvan de finale zal plaatsvinden op zaterdag 30 maart 2019 om 10uur in het Shopping Center Gent Zuid. De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden ervan te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement. 

Artikel 2
Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de AG Real Estate groep, de Ageas groep, de leden van de raad van bestuur van de organiserende VZW, de personeelsleden van de winkels binnen het Shopping Center Gent Zuid, personeelsleden van Cofely, Securitas, Jette clean en Iris Cleaning die in het Shopping Center Gent Zuid werken, alsook elke persoon die meegewerkt heeft aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3
A. De deelname aan de wedstrijd gebeurt door zich in te schrijven via onderstaand mailadres: info@gentzuid.be
B. De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis.
C. De mail voor inschrijving moet in het Frans of Nederlands opgesteld worden en moet de volgende  zaken bevatten: naam, voornaam en leeftijd van (elk van) de deelnemer(s), tel. van contactpersoon, de groepsnaam indien van toepassing,  alsook een kort filmpje van de dans.
D. De inschrijving wordt ongeldig verklaard en  de deelnemer komt niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd indien de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld indien deze:
a. onvolledige of incorrecte gegevens bevat
E. De acts dienen te voldoen aan volgende criteria:
a. De dansacts dienen binnen in het Shopping Center Gent Zuid te kunnen doorgaan.
b. De act mag max. 5 min. duren.
c. Aan een act mogen max. 20 personen deelnemen
d. De acts moeten worden uitgevoerd op het podium of binnen de ruimte voor het podium met de volgende afmetingen: podium 7 meter x 3 meter + plaats voor het podium 40m2. Het podium kan maximaal 500 kg gewicht dragen.
e. De deelnemer( s) dienen de geluidsopname van de muziek minstens 1 week voor de finale te bezorgen. ( dit om te kunnen verzekeren dat er geen problemen voorkomen tijdens jullie optreden)

Artikel 4
De inschrijvingen voor deelname aan de wedstrijd dienen te gebeuren voor 10 maart 2019 19u00. Alle inschrijvingen die na 10 maart 2019 19u00 zouden gebeuren, zijn ongeldig. Het tijdstip van aankomst van de inschrijvingsmail wordt in aanmerking genomen. 

Artikel 5
A. Alle inschrijvingen via mail zullen gecontroleerd worden door de organisator. De organisator behoudt het recht een deelname te weigeren, indien deze deelname niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 2, 3, 4 of 5.
B. De organisator zal een eerste selectie uitvoeren op kwaliteit van de act. om de finalisten te kunnen aanduiden, op vrijdag 15 maart 2018. De organisator zal max. 20 finalisten aanduiden. 

Artikel 6
De drie beste /meest indrukwekkende acts die door de jury aangeduid worden zullen recht hebben op de prijzen zoals bepaald:
- 1ste prijs: 1.000 euro: verdeeld 500 euro cash en 500 euro in giftcards van shopping Gent Zuid
- 2de prijs: 300 euro: verdeeld 150 euro cash en 150 euro in giftcards van shopping Gent Zuid
- 3de prijs: 200 euro: verdeeld 100 euro cash en 100 euro in giftcards van shopping Gent Zuid

De winnaars dienen een ontvangstbewijs te ondertekenen.

Artikel 7
De finalisten van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht per e-mail. Deze e-mail zal de concrete te volgen procedures beschrijven voor de deelname aan het optreden. De finalisten dienen zich op zaterdag 30 maart 2019 een volledige dag vrij te maken. De finalisten dienen zich te verplaatsen naar Shopping Center Gent Zuid met hun respectievelijke identiteitskaarten.

Indien de finalisten niet aanwezig zijn op 30 maart 2019 en onbereikbaar zijn voor de organisator, zullen de finalisten van rechtswege hun recht verliezen op de deelname, zonder dat enige bijkomende vorm van aanmaning noodzakelijk is door de organisator en zullen ze geen enkel recht hebben op enige schadevergoeding. 

Artikel 8
Elke deelnemer dient onderhavig reglement ondertekend te bezorgen. Voor groepen dient iedereen die op het filmpje staat zijn toestemming te geven, dit kan door 1 reglement te laten ondertekenen door alle groepsleden. De toestemming is geldig voor het volledige event.

De organisator verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, telefoonnummer en e-mail adres voor de organisatie en uitvoering van deze wedstrijd. 

Indien onderaan dit formulier aangeduid kan de organisator uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om u via e-mail of via andere kanalen te informeren over producten en diensten die verband houden met Shopping Center Gent Zuid en waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Uw gegevens worden evenwel niet door gegeven aan derden.] 

Meer informatie alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacy policy op www.privacy.agrealestate.eu.

Elke deelnemer geeft hierbij toestemming geef om gefotografeerd en/of gefilmd te worden door Shopping Gent Zuid tijdens de ?Dance Battle?

Elke deelnemer verleent eveneens de toestemming om zonder enige beperking gebruik te maken van de foto's en/of films met zijn beeltenis zoals doorgestuurd bij de inschrijving of genomen op het event, in alle soorten publicaties, in elke vorm van televisie-uitzending of online communicatie via het internet met inbegrip van sociale media, om de activiteiten of projecten, in het verleden, het heden of de toekomst, van Shopping Gent Zuid te illustreren of te promoten. 

Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen de toestemming van hun ouders te verkrijgen voor inschrijving en dienen onderhavig reglement door een ouder te laten ondertekenen voor akkoord.

Artikel 9
Elke betwisting van deze wedstrijd, zal definitief worden beslecht door de organisator, en elke deelnemer zal zich schikken naar deze beslissing van de organisator.

Artikel 10
De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de deelnemer stelt zich bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging.


De organisator
Dekenij Shoppingcenter Gent Zuid vzw
Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent

De deelnemer
Naam:
Datum:

(handtekening voorafgegaan door ?Gelezen en goedgekeurd?)

Dance Battle
Delen

Contact

Gent Zuid Wilsonplein 4
9000 Gent
tel 09 234 12 77
info@gentzuid.be

Volg ons op

Openingstijden

  • maandag 07:00 - 20:00
  • dinsdag 07:00 - 20:00
  • woensdag 07:00 - 20:00
  • donderdag 07:00 - 20:00
  • vrijdag 07:00 - 20:00
  • zaterdag 08:00 - 20:00
  • zondag Gesloten
2019 © shopping Gent Zuid