Privacy clausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door het shopping Gent Zuid worden verwerkt met het oog op de klantenservice en het beheer van het klantenbestand. Alle informatie zal met de grootste discretie worden behandeld.

U kunt kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren door contact op te nemen met de klantendienst van het shopping Gent Zuid.

Overeenkomstig de privacy-wet van 8 december 1992, welke het verwerken van de persoonlijke gegevens reglementeert, stellen wij u in kennis van het feit dat al de hierna verstrekte informatie wordt opgenomen in de databasebestanden van shopping Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent. U kunt steeds inzage vragen van de persoonlijke gegevens en het openbaar register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet (meer) relevant zijn, kunt u de verbetering of aanvulling of verwijdering ervan vragen. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, tenzij u daar verzet tegen aantekent. Wedstrijd zonder aankoopverplichting, deelnemers worden persoonlijk verwittigd. Wedstrijdreglement aan te vragen bij V.U. vzw Handelaarsvereniging shopping Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, 9000 Gent.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Contact

Gent Zuid Wilsonplein 4
9000 Gent
tel 09 234 12 77
info@gentzuid.be

Volg ons op

Openingstijden

  • maandag 07:00 - 20:00
  • dinsdag 07:00 - 20:00
  • woensdag 07:00 - 20:00
  • donderdag 07:00 - 20:00
  • vrijdag 07:00 - 20:00
  • zaterdag 08:00 - 20:00
  • zondag Gesloten
2019 © shopping Gent Zuid